Ekoslovník | ž

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Žďáření

Získávání zemědělské půdy vypalováním lesa (bylo typické pro období od pravěku cca do 13. století).

Životní prostředí (environment)

Ekologický pojem, označující soubor životných i neživotných (biotických i abiotických) podmínek, které obklopují jedince nebo populaci v určitém prostoru a vytvářejí základní předpoklady pro jeho existenci; platí pro všechny organismy, životní prostředí člověka v širším pojetí zahrnuje i sociálně-kulturní a další faktory.