Ekoslovník | X

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Xerotermní druh

Teplo a suchomilný živočich.