Návrh Akčního plánu EVVO a EP 2019-2020

Akční plán EVVO a EP 2019 – 2021

MŽP zadalo přípravu návrhu Akčního plánu EVVO  a EP na léta 2019 až 2021, který upřesní, jak budou v těchto třech letech naplňována opatření Státního programu EVVO na léta 2016-2025 schváleného Usnesením vlády ČR číslo 652 ze 20.7.2016 (Státní program EVVO viz  https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025). Zpracovatelem návrhu je Středisko ekologické výchovy SEVER. Aktuální verze vychází z podkladů zadavatele a zpracovatele, podnětů Pracovní skupiny EVVO při MŽP, připomínek spolupracujících resortů a ze semináře zástupců krajských úřadů k EVVO.   S aktuální verzí návrhu Akčního plánu EVVO a EP se můžete seznámit  zde.

 

AKTUÁLNĚ:

PŘIPOMÍNKUJTE NÁVRH MATERIÁLU OD 22.10. DO 30.10. (NA POZDĚJI DOŠLÉ PŘIPOMÍNKY SE BUDEME SNAŽIT REAGOVAT V RÁMCI OMEZENÝCH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ – BĚHEM LISTOPADU BUDE MATERIÁL JIŽ PROCHÁZET VNITŘNÍM PŘIPOMÍNKOVÝM ŘÍZENÍ NA MŽP). PŘIPOMÍNKY ZASÍLEJTE NA ADRESU:  apevvoatekologickavychova [dot] cz

Při připomínkování vezměte prosím v potaz, že:

- akční plán je vymezen opatřeními schváleného Státního programu EVVO a EP a předmětem návrhu tedy není rozšiřování či úpravy těchto opatření, ale konkretizace aktivit k jejich naplnění

- jde o aktivity v působnosti orgánů ústřední státní správy