Ekoslovník | D

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Dělba dopravní práce

Vyjadřuje podíl jednotlivých druhů dopravy na celkovém přepravním výkonu v určitém městě, regionu, státu apod. V roce 2007 se v ČR podílela individuální automobilová doprava 76%, veřejná autobusová doprava 17% a železniční doprava 7% na celkovém přepravním výkonu pozemní dopravy. Zatím se nepodařilo změnit nepříznivý trend zvyšování podílu individuální automobilové dopravy na úkor environmentálně šetrnějších způsobů dopravy.

Dermatofyty

Skupina keratofilních hub, které působí kožní onemocnění – dermatomykózy; zdrojem potravy těchto hub je rohovina kůže, vlasů, chlupů a nehtů u zvířat i člověka.

Dolomit

Jako dolomity jsou v ČR klasifikovány karbonátové horniny s obsahy MgCO3 nad 27,5 % a MgCO3 + CaCO3 nad 80 %.

Doprava

Doprava je prostředkem k naplňování potřeb mobility. Zahrnuje jednak všechny kroky nutné k uskutečnění požadovaného přemístění člověka nebo nákladu z jednoho místa na druhé, jednak i podmínky umožňující vykonání těchto kroků (např. infrastruktura, dopravní prostředky apod.).

Dostupnost

Míra obtížnosti dosažení konkrétních míst nebo činností. Dostupnost výchozího i cílového místa je podmínkou realizace dopravy; ovlivňuje ji nabídka dostupných dopravních alternativ, doba potřebná k vykonání cesty, její bezpečnost a náklady na ni.

Druhohory (mezozoikum)

Geologická éra (250–65 mil. let) dělená na tři útvary: trias, jura, křída.

DVPP

Zkratka - další vzdělávání pedagogických pracovníků.