Ekoslovník | L

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Langův dešťový faktor (LDF)

Hodnota, která udává poměr mezi průměrem ročních úhrnných srážek (S v mm) a průměrnou roční teplotou daného místa (t ve °C), tj. LDF = S/t; velikost (číselná hodnota) LDF se stoupající nadmořskou výškou roste.

Letní den

Den s maximální teplotou vzduchu 25 °C a vyšší.

Lichenologie

Viz mykologie.

Limonit

Minerál vznikající zvětráváním železných rud.

LVS

Lesní vegetační stupeň.