Projekty

Obecné informace

Zde jsou projekty, do kterých se můžete zapojit. Pokud nenaleznete všechny potřebné informace, obraťte se přímo na organizaci koordinující daný projekt.

HRAJ O ZEMI je tvořivý projekt pro všechny žáky druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázií. Během projektu si budeme hrát a poznávat prostředí kolem sebe prostřednictvím internetu, při výuce ve škole a na závěr i v ekocentru. Tématem projektu je životní prostředí a náš vliv na něj.
Program Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se rozvíjejících vzdělávacích programů v České republice. Přestože prodělal řadu převážně technických změn, cíl a základní metodika programu zůstávají i nadále stejné.
Nabízíme spolupráci při realizaci druhé vlny "šablon" (výzvy OP VVV Č. 02_18_063 A 02_18_064 šablony II).
Startujeme UCIME se VENKU jako otevřený společný projekt a kampaň více organizací. Přidejte se.
V roce 2017 realizuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., projekt Podpora poskytovate-lů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Součástí projektu je mimo jiné i poradenský servis pro organizace působící v EVVO, jehož smyslem je výměna zkušeností a šíření dobré praxe mezi organizacemi v oboru.
Chceme vám představit projekt Menu pro změnu, který se věnuje vzdělávání v oblasti zodpovědné spotřeby potravin. Jedná se o mezinárodní projekt, který probíhá již druhým rokem v 9 evropských zemích a účastní se ho 1800 učitelů a 90 tisíc žáků a studentů z 550 evropských ekoškol.
Od vašich žáků a pedagogů či z vaší školní jídelny!
Mezinárodní program Ekoškola v současnosti spojuje 9 125 460 studentů a 628 005 pedagogů pracujících na 32 156 školách z celého světa.