Odkazy: Zelená úsporám Ekoporadenské

Biom

Nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Centrum pasivního domu

Sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Česká komora architektů - Zelená úsporám

Prvním krokem, který musí klient učinit při zpracování žádosti o podporu v Programu Zelená úsporám, je nalézt odborníka na zpracování projektu a odborného posudku, který je nutno předkládat jako součást žádosti o dotaci. Takovým odborníkem může být autorizovaný architekt, který je schopen poradit, zda má plánované opatření šanci splnit podmínky programu, zpracuje projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

EkoWAT

Přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.

Informace pro firmy - zápis do SOD, SVT

Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů SOD, SVT či potřebují informace k registraci je každý všední den od 7.30 do 16.00 k dispozici samostatná telefonní linka 267 994 117 a e-mailová poradna na adrese info@zelenausporam.cz.

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Databáze oprávněných osob autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Linka „Zelená úsporám"

Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Číslo na call centrum je 800 260 500.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Partnerství Zelená úsporám

Stránka pro všechny, kdo mají zájem o úspory energie v domácnosti – především v oblasti domácích elektrospotřebičů a energii spotřebovávajících výrobků. Internetová stránka Partnerství Zelená úsporám obsahuje pouze vybrané elektrospotřebiče a výrobky, které splňují nejnáročnější kritéria nízké provozní energetické náročnosti. Zařazeny jsou pouze modely, u kterých výrobci mohou tyto parametry organizátorům programu formálně deklarovat.

Poradenská centra programu Zelená úsporám

Potřebujete-li poradit, jestli zrovna vy dosáhnete na dotaci z programu Zelená úsporám, kontaktujte nejbližší poradenské místo. Celkově spolupracuje se Státním fondem životního prostředí ČR na 200 poraden. Vyhledávat můžete na mapě poradenských center.

Pracovníci SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám

Pro žadatele Zelená úsporám jsou kontaktní místa SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám otevřena ve středu od 8 do 16 hodin.

SEVEn, o.p.s.

Středisko pro efektivní využívání energie

Seznam energetických expertů

Seznam energetických expertů naleznete na stránkách Ministerstva průmysllu a obchodu.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

STEP

Síť ekologických poraden

Úsporné spotřebiče v České republice

Stránky obsahují množství informací o úsporách energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů.

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.