Odkazy: Odpady Ekoporadenské

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Ecobat.cz

Zpětný odběr použitých přenosných baterií

EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím jejich další efektivní recyklaci.

Ekolamp

Společnost provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla)

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

ELEKTROWIN

ELEKTROWIN a. s. je provozovatel kolektivního systému, založili ji výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Jaktridit.cz

Stránky o tom, jak správně třídit odpad.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Odpadové hospodářství na stránkách MŽP

Stránky Ministerstva Životního Prostředí – sekce zaměřená na odpadové hospodářství

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

STEP

Síť ekologických poraden