Odkazy: Energie a klima Ekoporadenské

Biom

Nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

EkoWAT

Přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.

Energetika.cz

Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

SEVEn, o.p.s.

Středisko pro efektivní využívání energie

STEP

Síť ekologických poraden

Temelín.cz

Zpravodajský portál o jaderné energetice.

Úsporné spotřebiče v České republice

Stránky obsahují množství informací o úsporách energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů.