Odkazy: Doprava Ekoporadenské

Auto*mat

Iniciativa podporuje pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu pro lepší kvalitu života ve městě.

Autonapůl

Občanské sdružení, jehož členové společně provozují motorová vozidla na principu sdílení (carsharing).

BESIP

Oddělení Ministerstva dopravy ČR, zaměřující se na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Car Busters

Projekt Mezinárodní sítě bez aut (World Carfree Network), který se snaží zprostředkovávat výměnu zkušeností, znalostí i materiálů mezi aktivisty a organizátory kampaní, motivovat je ke spolupráci, inspirovat nové aktivisty a informovat a podněcovat širokou veřejnost k rozvoji pozitivních alternativ k automobilismu.

Centrum dopravního výzkumu

Centrum provádí výzkumnou a vývojovou činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy.

Centrum pro dopravu a energetiku

(CDE) si klade za cíl vybudovat širší platformu skupin i jednotlivců, kteří mají zájem pracovat společně směrem k trvale udržitelné dopravě a energetice.

Centrum pro spolujízdu

Town to town - agentura nabízí denně volná místa v automobilech, jezdících po celé Evropě i České republice. Moderní a levný, v západní Evropě již po několik desítek let velmi oblíbený způsob cestování.

Cyklojízdy

Cyklojízdy jsou spanilé barvité jízdy cyklistů, koloběžkářů, bruslařů a dalších bezmotorových prostředků městem, které vyvolávají v ulicích vlnu pozornosti.

Cyklostrategie

Jedná se o společné stránky Ministerstva dopravy ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i., které mají za cíl sumarizovat informace o cyklistice, aby mohly sloužit jako průvodce její podpory v České republice.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Dopravní federace

Sdružením ekologických organizací, které vzniklo s cílem dosáhnout snížení negativního vlivu dopravy na kvalitu života.

Dopravní inženýrství

Odborný recenzovaný časopis zabývající se pěší a cyklistickou dopravou, bezpečností dopravy, otázkami zklidňování dopravy, problematikou evidence dopravních nehod, dopravními průzkumy, vlivem dopravy na životní prostředí a dalšími otázkami z oboru dopravního inženýrství.

Dopravní program Nadace Partnerství

Specializovaný program zaměřený na podporu šetrné mobility. Zprostředkovává informace, ukazuje příklady dobré praxe, popularizuje zklidňování dopravy.

EDIP

Kromě projektování dopravních staveb s důrazem na bezpečnost se tato společnost zabývá také dopravními průzkumy, dopravním modelováním, tvorbou dopravních studií, koncepcí a analýz. Má rovněž zkušenosti se zpracováním generelů cyklistické dopravy.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

Elektromobily

Stránky Klubu českých elektromobilistů.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010

Kampaň v ČR koordinuje Ministerstvo životního prostředí.

Homeport

Síť automatických půjčoven jízdních kol umožňuje vypůjčení a vrácení kola bez nutnosti někam volat, s někým mluvit, nebo někomu předávat peníze. Systém je od října 2005 v provozu v Praze-Karlíně.

Ministerstvo vnitra

Prevence dopravní nehodovosti.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Na zelenou

Dopravní program Nadace Partnerství.

NaKole.cz

Portál shromažďuje informace o cykloturistice v regionech ČR, hodnotí česká i zahraniční města podle vstřícnosti k cyklistické dopravě, informuje o cyklojízdách, cyklozájezdech a dalších souvisejících aktivitách.

Národní síť Zdravých měst ČR

Asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Prahou Na Kole

Praha je pro kolo průjezdná...pokud víme kudy.

Pražské matky

Občanské sdružení usilující o zajištění bezpečnosti dopravního provozu zejména pro jeho nejzranitelnější účastníky.

Společnost pro veřejnou dopravu

Občanské sdružení se zabývá popularizací veřejné dopravy.

Spolujízda.com

Na serveru spolujizda.COM můžete nabídnout volná místa ve vašem autě nebo si vyberete z nabízených jízd a svezete se kam potřebujte.

STEP

Síť ekologických poraden