Odkazy: Ekologická domácnost a ekologický úřad Ekoporadenské

Asociace pro Fair trade

Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají praktickými i strukturálními otázkami rozvoje spravedlivého obchodu v České republice. Zájmem členů a celé asociace je podporovat fair trade a dohlížet nad používáním ochranné známky FAIRTRADE.

Biospotřebitel

Stránky věnované biospotřebitelství.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

Ekospotřebitel

Stránky věnované ekospotřebitelství

Ekoznačka ČR

Web věnovaný národnímu ekoznačení.

Ekoznačka EU

Web věnovaný EU ekoznačení.

Fair trade

Stránka věnované Fair trade (spravedlivý obchod).

FSC Česká republika

Web věnující se FSC v ČR

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

STEP

Síť ekologických poraden

Svět v nákupním košíku

Informace o pracovních podmínkách zaměstnanců v rozvojových zemích, kteří vyrábějí zboží naší každodenní potřeby.

Úsporné spotřebiče v České republice

Stránky obsahují množství informací o úsporách energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů.

Veronica

Ekologický institut.

Zelené úřadování

Kromě souhrnějších informací o rozvoji a možnostech zeleného nakupování v České republice zde najdete praktické rady o ekologicky šetrnějším provozu v oblastech od kancelářského papírování před počítačovou techniku po úklid a odpady.