Seminář k programu Škola pro udržitelný život.

SEVER LTM
Pá, 24/02/2012 - 09:00 - 14:00

II. část semináře ŠUŽ.

Prezentace výsledků z uskutečněných plánovacích setkání (krátké prezentace jednotlivých účastníků); jak zpracovat a realizovat místní projekt a jak připravit žádost o podporu; příklady z praxe; praktická ukázka místního plánování a místního projektu realizovaného školou.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
pedagogičtí pracovní zapojení do projektu Škola pro udržitelný život.
Místo konání akce:
SEVER LTM, Masarykova 35, 412 01 Litoměřice (mapa)
Kontakt:
SEVER LTM, Leona Pekárová, leona [dot] pekarovaatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice