Projekty Ústecký kraj

Obecné informace

Zde jsou projekty, do kterých se můžete zapojit. Pokud nenaleznete všechny potřebné informace, obraťte se přímo na organizaci koordinující daný projekt.

Do programu se mohou přihlásit školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.
Projekt je financován z programu Ziel 3 / Cíl 3 na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.
Mezinárodní program Ekoškola v současnosti spojuje 9 125 460 studentů a 628 005 pedagogů pracujících na 32 156 školách z celého světa.