Seminář Carbon Detectives

SEVER LTM
Pá, 02/12/2011 - 10:00 - 14:00

Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP a vyzkouší si řadu aktivit, které mohou zařadit do výuky.

Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi.V rámci semináře se pedagogové seznámí s možnostmi mezinárodního školního projektu Carbon Detectives, včetně školní soutěže „Make your school CO2OL!“ (Ať je vaše škola CO2OL!), v rámci kterémohou žáci navrhovat a realizovat pro svoji školu řešení vedoucí ke snižování emisí CO2.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Určeno pedagogickým pracovníkům 1. a 2. st. ZŠ a nižších gymnázií.
Místo konání akce:
SEVER LTM, Masarykova 35, 412 01 Litoměřice (mapa)
Cena:

Seminář je zdarma.

Kontakt:
SEVER LTM, Lucie Tomášková, lucie [dot] tomaskovaatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 739 454 756
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice