Výukové programy: Udržitelný rozvoj Královehradecký kraj, ZŠ - 1. stupeň

SEVER Horní Maršov
Nabízíme vám programy podporující individualizaci výuky ve vybraných tématických oblastech „šablon“.
SEVER Hradec Králové
Využijte naší nabídky v rámci „šablon“ (EU peníze školám).
Cyklus: E II.
SEVER Hradec Králové
Úvodní program, seznamující žáky se základními složkami ŽP a obecnými přírodními zákonitostmi a ekologickými vazbami.