E II.

Cyklus EII. se podrobněji zabývá problematikou živočišné třídy hmyz, vazby této třídy k prostředí i k ostatním živočichům včetně člověka.

Cyklus SEVERu HK tvoří vždy min. 3 výukové programy a jsou určeny pro stále stejnou skupinu žáků. Pokud objednáte více cyklů, je možné u dalších vypustit úvodní program Krtek a jeho kamarádi. V případě, že vám tento systém nevyhovuje, je možné vytvořit si cyklus podle vlastních potřeb. Na poslední program cyklu se vztahuje sleva (viz níže).

Ceny za cykly programů SEVERu HK:
cyklus tvoří minimálně 3 výukové programy v rozsahu nejméně 5 vyučovacích hodin (platí pouze v případě práce se stejnou skupinou žáků).
Poslední výukový program z cyklu bude finančně zvýhodněn v návaznosti na počtu výukových programů v cyklu: 3 programy – poslední o 30% levnější, 4 programy – poslední o 40% levnější, 5 programů – poslední o 50%levnější…