Ekoton

Ekoton Bulletin EVVO Královéhradeckého kraje, který vychází dvakrát ročně, vydává Královéhradecký kraj prostřednictvím koordinátora EVVO v Královéhradeckém kraji. Bulletin je distribuován zájemcům zdarma. Ekoton obsahuje zajímavé články z Královéhradeckého kraje, cestopisné články, pozvánky na akce, inspirovník, ekoporadenské okénko na aktuální téma a spoustu dalšího zajímavého čtení. 
Ekoton je registrován MK ČR jako periodický tisk pod č. 15066. 

Vydává: 
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové

Redakce:
Ing. Tereza Chrobáková, 
OŽPZ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Redakční rada: 
Silvie Vacková, DiS.
Ing. Daniel Bílek
Mgr. Alena Kosinková
Mgr. Radka Urbánková

Čestný člen redakční rady: 
RNDr. Petr Rybář

Spolupracují: 

Silvie Vacková, DiS. (distribuce)

Tiskárna Polygraf, s.r.o. (tisk)

Petr Kutáček (grafika)

Technické zajištění a administrace: 
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., Horská 175, 54226 Horní Maršov

Objednávky distibuce: 
Silvie Vacková, DiS., silvie [dot] vackovaatekologickavychova [dot] cz, te.: 739203209

Kontaktní udaje:
Krajský koordinátor EVVO pro Královéhradecký kraj: 
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., Horská 175, 54226 Horní Maršov
Jana Kutáčková, johanka [dot] kutackovaatekologickavychova [dot] cz, tel.: 739203203

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pracoviště EVVO v odboru životního prostředí a zemědělství: Ing. Tereza Chrobáková, tchrobakovaatkr-kralovehradecky [dot] cz, tel.: 495817527, 601376691
Pracoviště EVVO v odboru školství: Mgr. Alena Kosinková, akosinkovaatkr-kralovehradecky [dot] cz, tel.: 495817299, 702209341