Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Ekocentrum Podhoubí
Čt, 17/02/2011 - 09:00 - Pá, 18/02/2011 - 18:00
Cíle semináře: · V průběhu programu účastníci vytvoří logický model programu · Formulují očekávané výstupy programu podle SMART zásad · K očekávaným výstupům navrhnou indikátory a metody měření · Na modelovém programu zpracují jednoduchý evaluační výzkum
Zprávu o výsledcích výběrového řízení naleznete na http://www.mzp.cz/cz/vysledky_dotaci_pro_nno_2011.
EKODOMOV o.s.
St, 12/01/2011 - 08:00 - 11:00
Vyzkoušíme si mozaiku ze skleněných střepů a zároveň se naučíme vytvořit mozaiku i z jiných materiálů – keramické dlaždice, vaječné skořápky, tapety, látky….
EKODOMOV o.s.
Pá, 14/01/2011 - 09:00 - 14:00
Cílem semináře je vybavit pedagogické pracovníky dalšími znalostmi, které přispějí k rozvoji osobnosti dítěte či klienta v postupném získávání dalších vědomostí a dovedností a zejména postojů v environmentální výchově. Podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě.
SEVER Horní Maršov
Pá, 10/09/2010 - 17:00 - So, 11/09/2010 - 22:00
Netradiční seznámení s historickými památkami horské obce pro všechny věkové skupiny.
St, 30/06/2010 - Pá, 09/07/2010
Rádi byste viděli, jak organismy reagují na klimatické změny, unikátní arktickou přírodu v srdci Evropy, glaciální relikty i endemity a další zajímavosti Krkonoš? Věřte, že na semináři uvidíte a uslyšíte mnohem víc…