Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Čmelák - Společnost přátel přírody o.s.
Po, 02/05/2011 - 08:00 - 12:00
Interaktivní seminář pro pedagogy ZŠ.
MPČR
Ne, 01/05/2011
3. ročník otevřeného mistrovství města Železnice v běhu silničním. Tratě dětských kategorií vedou po fotbalovém hřišti a po parkových hliněných cestách, závod je zařazen do poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců). Na startu a v cíli jsou připraveny hry na námět "Žáby, čolci, ještěrky a hadi - naši kamarádi".
MPČR
Pá, 01/04/2011 - Pá, 13/05/2011
Obijživelníkem roku je čolek obecný, plazem roku je užovka obojková. Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy. Soutěž je určena dětem i dospělým, hodnotí se v kategoriích.
Auto*Mat, o.s.
Čt, 01/09/2011 - Pá, 18/11/2011
Od roku 2002 vyhlašuje evropské sdružení na podporu životního prostředí kampaň na podporu ekologických způsobů dopravy. Kampaň je určena pro školáky z celé Evropy. Sbíráním zelených kilometrů ukazují školáci dospělým, jak snadné je chránit životní prostředí.
Auto*Mat, o.s.
Pá, 01/04/2011 - So, 18/06/2011
Od roku 2002 vyhlašuje evropské sdružení na podporu životního prostředí kampaň na podporu ekologických způsobů dopravy. Kampaň je určena pro školáky z celé Evropy. Sbíráním zelených kilometrů ukazují školáci dospělým, jak snadné je chránit životní prostředí.
EKODOMOV o.s.
So, 16/04/2011 - 10:00 - 16:00
Ukázka péče o staré stromy a výuka proč a jak je stříhat. Třetí seminář na toto téma, určený především účastníkům předchozích dvou seminářů (bude bez úvodní teoretické hodiny a starých odrůdách), ale i těm, kdo se ještě žádného semináře nezúčastnili.
Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci
Po, 11/07/2011 - Ne, 17/07/2011
GreenCamp je letní workshop pořádaný studenty Katedry ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci.
Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.
Po, 28/03/2011 - 15:00 - 19:30
Seminář inspirovaný lesní mateřskou školou.
Čmelák - Společnost přátel přírody o.s.
Út, 08/03/2011 - 09:00 - St, 09/03/2011 - 16:00
Chcete, aby vaše firma byla ekologická? Náš vzdělávací program "Zelená kancelář" vám pomůže zavést praktické environmentální opatření do každodenního chodu nejen kanceláří, ale celého provozu firmy. Zahrne nejdůležitější oblasti a opatření k ekologizaci. Dvoudenní školení je zaměřené jak na proces vytipování, naplánování a realizace opatření, tak na odborné vyškolení vašich pracovníků k tomu, aby věděli, kterým směrem se dát a kde případně hledat doplňující informace či podporu.
Čmelák - Společnost přátel přírody o.s.
Út, 22/03/2011 - 09:00 - St, 23/03/2011 - 16:00
Environmentální řízení firem je úzce spojeno se společenskou odpovědností neboli CSR. Tento koncept používají hlavně mezinárodní firmy, přitom CSR je přínosem nejen pro celou společnost, ale zejména pro samotné firmy. Kvalitní příprava a implementace strategie CSR u firem přispívá, jak k jejímu lepšímu vnímání okolím, tak k lepšímu vnitřnímu prostředí, motivaci zaměstnanců a chrání firmu před různými riziky.