Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Dobrovolnické partnerství

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 13/09/2018 - 12:00
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

Dobrovolnická partnerství umožňují již zkušeným žadatelům prohlubovat své zkušenosti v oblasti dobrovolnických projektů a zároveň tak zlepšovat kvalitu dobrovolnických příležitostí na národní i mezinárodní úrovni.

 

Důležité podmínky a omezení: 

Zapojit se mohou organizace, sociální podniky, veřejné i soukromé instituce, mladí lidé (18–30 let), neformální skupiny mladých lidí a další subjekty.

Organizace mají možnost uzavřít tříletou rámcovou smlouvu, díky které pak můžou každoročně žádat o financování ve zjednodušené formě.

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ: 13. 9. 2018 – do 12:00 PRVNÍ ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ 16. 10. 2018 – do 12:00