Zajímá Vás ekologická/environmentální výchova a ochrana životního prostředí?

Aktuality

Cílem Evropského týdne udržitelného rozvoje je šířit povědomí o udržitelném rozvoji a propagovat iniciativy, které se mu věnují. Probíhá každoročně v termínu od 30. 5. do 5. 6.
Rok 2017 byl rozhodnutím Valného shromáždění vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu. Cílem je zvýšit povědomí všech skupin společnosti o jeho významu pro rozvoj, podnítit spolupráci všech zainteresovaných stran a docílit pozitivních změn na úrovni politik, obchodních praktik i spotřebitelského chování. Udržitelný cestovní ruch se tak může stát významným příspěvkem k Agendě 2030 a Cílům udržitelného rozvoje.
Ekologický institut Veronica
Čt, 08/06/2017 - 11:00
Ekologický institut Veronica vás srdečně zve na závěrečnou konferenci celoroční soutěže s tematikou ochrany klimatu - CO2 liga, na které představí šest nejlepších školních týmů z celé republiky svou práci a vyhlásíme vítěze soutěže.
Středisko ekologické výchovy SEVER
SEVER Horní Maršov
Út, 30/05/2017 - 09:00 - 14:00
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov podpořené Libereckým krajem a Ministerstvem životního prostředí vás srdečně zve na vyvrcholení unikátního školního projektu zaměřeného na klimatickou změnu.
Centrum Veronica Hostětín
Po, 28/08/2017 - Ne, 03/09/2017
Letní škola vám přiblíží témata související se změnou klimatu, uhlíkovou stopou a vaším každodenním životem. Teoreticky i prakticky.
Nadace Proměny Karla Komárka a město Litomyšl
So, 03/06/2017 - 13:00
Zveme vás do Litomyšle, kde se letos završuje další velká proměna realizovaná díky podpoře Nadace Proměny Karla Komárka.
Natur im Garten
Pá, 12/05/2017 - So, 13/05/2017
Dvoudenní konference na téma Zahrada jako místo pro výuku a učení.
NaturaServis s.r.o.
So, 13/05/2017 - 10:00 - 16:00
Přijďte se podívat do PP Na Plachtě.
Centrum přírodních věd - hvězdárna Jičín
Út, 30/05/2017 - 19:00
Nejen cestovatelská přednáška ornitologa, veterináře, horolezce, dobrodruha a fotografa MVDr. Vladimíra Šoltyse.
Centrum přírodních věd - hvězdárna Jičín
Ne, 21/05/2017 - 09:00
S roční pauzou přicházíme opět s botanickou exkurzí, kterou letos pořádáme společně se spolkem "Bradlecké bučiny".