Projekty

Obecné informace

Zde jsou projekty, do kterých se můžete zapojit. Pokud nenaleznete všechny potřebné informace, obraťte se přímo na organizaci koordinující daný projekt.

HRAJ O ZEMI je tvořivý projekt pro všechny žáky druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázií. Během projektu si budeme hrát a poznávat prostředí kolem sebe prostřednictvím internetu, při výuce ve škole a na závěr i v ekocentru. Tématem projektu je životní prostředí a náš vliv na něj.
Do programu se mohou přihlásit školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.
Chceme vám představit projekt Menu pro změnu, který se věnuje vzdělávání v oblasti zodpovědné spotřeby potravin. Jedná se o mezinárodní projekt, který probíhá již druhým rokem v 9 evropských zemích a účastní se ho 1800 učitelů a 90 tisíc žáků a studentů z 550 evropských ekoškol.
Od vašich žáků a pedagogů či z vaší školní jídelny!
Mezinárodní program Ekoškola v současnosti spojuje 9 125 460 studentů a 628 005 pedagogů pracujících na 32 156 školách z celého světa.