Granty, finance

Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".
Termínované
Název Vyhlašovatel Uzávěrka

SFŽP - Životní prostředí ve městech a obcích

SFŽP St, 31/01/2018

KHK Podpora činnosti turistických informačních center

Královehradecký kraj St, 31/01/2018

KHK -Propagace zemědělství a místní produkce

Královehradecký kraj St, 31/01/2018

KHK -Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Královehradecký kraj St, 31/01/2018

Erasmus + Projekty mobility osob / Mládež

Erasmus +
Čt, 01/02/2018
Čt, 26/04/2018

ERASMUS + Reformy a systémy vzdělávání / Strukturovaný dialog

Erasmus + Čt, 01/02/2018

ERASMUS + Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací - mládež

ERASMUS + Čt, 01/02/2018

Erasmus + Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Erasmus + Čt, 01/02/2018 - 12:00

KHK Podpora kulturních aktivit

Královehradecký kraj St, 21/02/2018

KHK -Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Královehradecký kraj Čt, 01/03/2018

KHK -Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Královehradecký kraj Čt, 01/03/2018

ERASMUS + Projekty spolupráce / Vysokoškolské vzdělávání

Erasmus + St, 21/03/2018

ERASMUS + Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Erasmus + St, 21/03/2018

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE-Vzdělávání dospělých

ERASMUS+ St, 21/03/2018 - 12:00

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE-Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

ERASMUS+ St, 21/03/2018 - 12:00

Erasmus + Projekty mobility osob / Mládež

Erasmus +
Čt, 01/02/2018
Čt, 26/04/2018

Erasmus + Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe - mládež

Erasmus + Čt, 26/04/2018
Průběžné
Název Vyhlašovatel Uzávěrka

Euroregion Labe-Fond malých projektů

Euroregion Labe průběžná uzávěrka

DBU-Dotační oblast 8-ekovýchova

Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU Žádosti mohou být předkládány po celý rok

International Visegrad Fund-malé granty

Visegrad Fund 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince