Granty, finance

Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".
Termínované
Název Vyhlašovatel Uzávěrka

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI „3P“

NROS
St, 03/05/2017
Po, 25/09/2017
Po, 06/11/2017

ERASMUS + PROJEKT MOBILITY MLÁDEŽE A PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ

ERASMUS +
Čt, 02/02/2017
St, 26/04/2017
St, 04/10/2017

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE- MLÁDEŽ

ERASMUS +
Čt, 02/02/2017
St, 26/04/2017
St, 04/10/2017

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI „3P“

NROS
St, 03/05/2017
Po, 25/09/2017
Po, 06/11/2017

Průběžné
Název Vyhlašovatel Uzávěrka

Euroregion Labe-Fond malých projektů

Euroregion Labe průběžná uzávěrka

DBU-Dotační oblast 8-ekovýchova

Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU Žádosti mohou být předkládány po celý rok

International Visegrad Fund-malé granty

Visegrad Fund 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince

Dárcovský program MICROSOFT

Microsoft-Techsoft Česká republika

Nadace VIA-Darujme.cz

Nadace VIA

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor průběžně celý rok

Nadace Karla Janečka

Nadace Karla Janečka průběžný

EF RR-Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko

Česká republika – Svobodný stát Sasko Ne, 15/05/2016
termín zasedání komise 06. - 07.12.2016

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti
Pá, 31/03/2017
Pá, 30/06/2017
So, 30/09/2017
Ne, 31/12/2017

EF RR-Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko

Česká republika – Svobodný stát Sasko
So, 15/04/2017
So, 03/06/2017

termín zasedání komise 12. - 13.09.2017 a 05. - 06.12.2017

Nadační příspěvek Nadace Sophia

Nadec Sophia
Ne, 30/04/2017
Čt, 31/08/2017
Čt, 30/11/2017

EF RR-Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko

Česká republika – Svobodný stát Sasko
So, 15/04/2017
So, 03/06/2017

termín zasedání komise 12. - 13.09.2017 a 05. - 06.12.2017

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti
Pá, 31/03/2017
Pá, 30/06/2017
So, 30/09/2017
Ne, 31/12/2017

Nadační příspěvek Nadace Sophia

Nadec Sophia
Ne, 30/04/2017
Čt, 31/08/2017
Čt, 30/11/2017

Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti
Pá, 31/03/2017
Pá, 30/06/2017
So, 30/09/2017
Ne, 31/12/2017

Nadační příspěvek Nadace Sophia

Nadec Sophia
Ne, 30/04/2017
Čt, 31/08/2017
Čt, 30/11/2017