Granty, finance

Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".
Termínované
Název Vyhlašovatel Uzávěrka

ERASMUS + Projekty spolupráce / Vysokoškolské vzdělávání

Erasmus + St, 21/03/2018

ERASMUS + Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Erasmus + St, 21/03/2018

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE-Vzdělávání dospělých

ERASMUS+ St, 21/03/2018 - 12:00

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE-Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

ERASMUS+ St, 21/03/2018 - 12:00
nové

ŠKODA STROMKY

ŠKODA So, 31/03/2018
nové

„Podpora mládeže“ na rok 2018

Ústecký kraj So, 31/03/2018
nové

TESCO-Vy rozhodujete, my pomáháme

TESCO So, 31/03/2018
nové

ŠKODA -TADY JSEM DOMA

ŠKODA Ne, 01/04/2018

Erasmus + Projekty mobility osob / Mládež

Erasmus +
Čt, 01/02/2018
Čt, 26/04/2018

Erasmus + Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe - mládež

Erasmus + Čt, 26/04/2018
nové

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018

Královehradecký kraj Čt, 26/04/2018
nové

PO 3 -Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis do prioritní osy 2 St, 30/05/2018
nové

PO 4 - Spolupráce institucí a komunit

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Ne, 30/09/2018
Průběžné
Název Vyhlašovatel Uzávěrka

Euroregion Labe-Fond malých projektů

Euroregion Labe průběžná uzávěrka

DBU-Dotační oblast 8-ekovýchova

Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU Žádosti mohou být předkládány po celý rok

International Visegrad Fund-malé granty

Visegrad Fund 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince

Dárcovský program MICROSOFT

Microsoft-Techsoft Česká republika

Nadace VIA-Darujme.cz

Nadace VIA

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor průběžně celý rok

Nadace Karla Janečka

Nadace Karla Janečka průběžný