Granty, finance

Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".
Termínované
Název Vyhlašovatel Uzávěrka

ERASMUS + PROJEKT MOBILITY MLÁDEŽE A PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ

ERASMUS +
Čt, 02/02/2017
St, 26/04/2017
St, 04/10/2017

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE- MLÁDEŽ

ERASMUS +
Čt, 02/02/2017
St, 26/04/2017
St, 04/10/2017

Podpora ekologické výchovy a osvěty

Liberecký kraj Pá, 28/04/2017

KHK Podpora činnosti turistických informačních center

Královehradecký kraj Pá, 28/04/2017

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost

MPSV - ESF Ne, 30/04/2017

Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

Liberecký kraj Ne, 30/04/2017

Výsadba stromů

Nadace Partnerství Ne, 30/04/2017

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI „3P“

NROS
St, 03/05/2017
Po, 25/09/2017
Po, 06/11/2017

Nadace Via- Rychlé granty

Nadace Via
Čt, 06/04/2017
Čt, 04/05/2017

Interreg V-A Česká republika – Polsko Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Program Interreg V-A Pá, 30/06/2017

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI „3P“

NROS
St, 03/05/2017
Po, 25/09/2017
Po, 06/11/2017

ERASMUS + PROJEKT MOBILITY MLÁDEŽE A PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ

ERASMUS +
Čt, 02/02/2017
St, 26/04/2017
St, 04/10/2017

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE- MLÁDEŽ

ERASMUS +
Čt, 02/02/2017
St, 26/04/2017
St, 04/10/2017

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI „3P“

NROS
St, 03/05/2017
Po, 25/09/2017
Po, 06/11/2017

Průběžné
Název Vyhlašovatel Uzávěrka

Euroregion Labe-Fond malých projektů

Euroregion Labe průběžná uzávěrka

DBU-Dotační oblast 8-ekovýchova

Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU Žádosti mohou být předkládány po celý rok

International Visegrad Fund-malé granty

Visegrad Fund 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince

Dárcovský program MICROSOFT

Microsoft-Techsoft Česká republika

Nadace VIA-Darujme.cz

Nadace VIA

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor průběžně celý rok