Nabídka zaměstnání

Náplní práce bude koordinace a metodické vedení klíčové aktivity v rámci projektu „CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence“.
Podílejte se na rozvoji dlouhodobého mezinárodního vzdělávacího programu, do kterého je zapojeno více než 29 000 škol ze 117 zemí světa. Více o programu GLOBE na globe-czech.cz.
Hledáne kolegyni/u na realizaci pobytových ekologických výukových programů pro ZŠ.
Hledáne kolegyni/u na přípravu a realizaci dopoledních ekologických výukových programů pro MŠ a ZŠ.