Vzdělávací a výukové akce

Obecné informace

Zde naleznete nejrůznější akce pro veřejnost či semináře pro pedagogické pracovníky, ale i další cílové skupiny. V případě, že nenaleznete všechny potřebné informace, obraťte se přímo na pořádající organizaci.

POZNÁMKA K CENÁM: Většina vzdělávacích akcí či seminářů je poskytována zdarma nebo dotována z vlastních zdrojů.

SEVER Horní Maršov
Čt, 23/02/2017 - Út, 27/06/2017
Cyklus seminářů pro začínající producenty, kteří chtějí vyrábět regionální výrobky a pro všechny další zájemce o tuto problematiku.
EKOPUBLIKA
St, 01/03/2017 - Pá, 31/03/2017
Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.
Spolek Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody
Pá, 10/03/2017 - Čt, 27/04/2017
Pro letošní rok jsme si pro uklízející školáky a studenty připravili opět školní soutěž. Zapojit se do ní mohou kromě školních tříd dětské kolektivy všeho druhu, například sportovní klub, zájmový kroužek nebo třeba turistický oddíl mládeže.
Centrum přírodních věd - hvězdárna Jičín
So, 25/03/2017 - 20:00
Připojíme se k celosvětové akci "HODINA ZEMĚ", která bude probíhat od 20:30-21:30 hod. V celém areálu hvězdárny bude v té době vypnutý proud a bude probíhat pozorování telescopy, které nepotřebují elektrický pohon.
Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Po, 27/03/2017 - 09:00 - 14:00
Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika).
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Čt, 30/03/2017 - Pá, 31/03/2017
aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni.
SEVER Horní Maršov
Pá, 07/04/2017 - Ne, 09/04/2017
Pokračovací kurz k M1.
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
Pá, 07/04/2017
Zaštiťuje úklid na Šumpersku v rámci celosvětové akce. Pojďte a připojte se k nám.
ZOO Dvůr Králové nad Labem
So, 08/04/2017
Zveme na sportovní akci Safariběh ČSOB 2017, která nabídne hned tři typy tratí.
Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Po, 10/04/2017 - 09:00 - 14:00
Seminář se zaměří na objasnění, demonstraci a nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami). Pokusy jsou vybrány tak, aby byly jednoduché z hlediska provedení, zároveň však velmi názorné z hlediska prezentace zajímavých jevů z oblasti přírodních věd (chemie, fyzika).