Nejvíce lidé důvěřují vědcům a ekologům

Asociace ekologických organizací Zelený kruh

Podle výzkumu veřejného mínění, který pro Zelený kruh v červnu zpracovala agentura Median, více než polovina české veřejnosti důvěřuje vědeckým a výzkumným institucím.

Na druhém místě pomyslného žebříčku popularity se umístily ekologické a nevládní neziskové organizace, kterým svůj hlas dala třetina veřejnosti. Odborům věří více než pětina dotázaných, pro firmy pak platí stejná čísla. Naši zákonodárci se pak dlouhodobě drží na předposledním místě s 16,5 % důvěrou, ještě méně obdrželi zástupci církve.

Z výzkumu dále vyplývá, že 66 % populace chce, aby se volení zástupci více zabývali ochranou životního prostředí. Mezi nimi byli především voliči ANO 2011 a TOP 09, proti byli naopak voliči KDU-ČSL a ODS.

Na dotaz, jakými problémy by se měly ekologické NNO zabývat, 68 % oslovených uvedlo škodlivé látky v prostředí a dále ohrožené druhy zvířat a rostlin a znečištěné ovzduší. Veřejnost naopak nejméně trápí přemíra automobilové dopravy, malá rozloha divoké přírody a potenciálně nebezpečné technologie, jako jsou jaderná energetika nebo geneticky modifikované organismy.

Na otázky odpovědělo 1004 respondentů ve věku 18 a více let prostřednictvím omnibusu. Kromě řešení ekologické politiky výzkum také zkoumal důvěru v české instituce a zájmem lidí, kterou problematiku mají řešit neziskové organizace.