VYZKOUŠEJTE sérii LEKCÍ O OCHRANĚ KLIMATU

Zapojte se do projektu! Hledáme 12 ŠKOLNÍCH TŘÍD 2. st. ZŠ/SŠ

CO VÁS ČEKÁ?

odzkoušení 5 - 6 navazujících lekcí*

Rozsah lekcí: 3 - 6 hodin

Témata: příčiny a důsledky změny klimatu ve světě a v místě, práce s klimatickými modely a scénáři, adaptační a mitigační opatření na místní úrovni, uhlíková stopa a jak ji zmenšit, Green Deal apod.

Formát lekcí: HRY, AKTIVITY, TERÉNNÍ ŠETŘENÍ, SKUPINOVÁ PRÁCE apod.

Součástí projektu je i setkání s partnerskými německými učiteli, abychom se mohli navzájem inspirovat v klimatickém vzdělávání. Vzdělávací výjezd do Drážďan** nabídne šesti zapojeným učitelům návštěvu tamního střediska ekologické výchovy a školy pracující s tématem klimatické změny.

*Lekce realizuje pedagog po metodickém nácviku, některé z lekcí zajistí naši lektoři.

**Podrobnosti k výjezdu najdete na další straně letáčku.

 

Projekt zahrnuje:

vyzkoušení 5 - 6 lekcí v průběhu školního roku 2023/2024

20. - 22. 8. 2023 vzdělávací výjezd do Drážďan (pro 6 učitelek/ učitelů)

13. - 15. 10. 2023 úvodní seminář v Horním Maršově pro zapojené učitelky/učitele

další dvě 1denní setkání učitelek/učitelů v ČR (pravděpodobně v únoru a červnu 2024)

 

BENEFITY:

ŽÁCI získají komplexní přehled o změně klimatu a možnostech, jak se mohou sami zapojit do jeho ochrany.

UČITEL/KA získá finanční odměnu a účast na seminářích a zahraničním výjezdu* ZDARMA.

Přihláška do projektu na tomto odkazu.

Kontakt: silvie [dot] kozlovskaatekologickavychova [dot] cz

*Účast na zahraničním výjezdu se týká pouze prvních šesti učitelů, kteří se do projektu zapojí.

LETÁK KE STAŽENÍ ZDE