KAPRADÍČKO 2022

13. regionální setkání pedagogů mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu a podporující vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci

Akce se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2022 ve Středisku ekologické výchovy SEVER v Hradci Králové. Letošní téma je: PTAČÍ SVĚT – SOUŽITÍ S ČLOVĚKEM. Veškeré informace včetně podrobného programu a přihlášky najdete po rozkliku ZDE.