SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY EVVO 2021 - 2022 - přihlášky prodlouženy do 25. května 2021!!!

Vážení přátelé,
v letošním roce otvíráme nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální
výchovy z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje – studium je určeno učitelům základních
a středních škol.

Vážení přátelé,

v letošním roce otvíráme nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje – studium je určeno učitelům základních a středních škol. Jde o studium “výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování). Studium je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem. Tyto podmínky je nutno splnit do zahájení studia, tj. do srpna 2021. Studium je prezenční v rozsahu 250 vyučovacích hodin. Obsah studia je vytvořen dle Standardu k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy. Zahajovací kurz proběhne ve dnech 16.-20. srpna 2021 v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově (Královéhradecký kraj), během školního roku 2021 – 2022 proběhnou čtyři 3 – 4denní semináře na dalších místech v Libereckém a Pardubickém kraji (listopad 2021, leden, březen, květen 2022), v létě 2022 závěrečný kurz, v září 2022 závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací. Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Více informací včetně odkazu na přihlášku naleznete zde: Spec.studium koordinátor EVVO2021