Kapradíčko 5. listopadu v Hradci Králové

SEVER Hradec Králové o.p.s.
Čt, 05/11/2020 - 08:00 - 15:00

12. regionální setkání
pedagogů mateřských škol
se zájmem o ekologickou výchovu
a podporující vzájemnou výměnu
zkušeností a spolupráci.

Na setkání si vás dovolují pozvat: Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus a Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Letošní ročník má téma (bez)odpady. Můžete se těšit na tradiční dílny, společný program a občerstvení. Více informací o programu naleznete v přiložené pozvánce. V pozvánce zároveň naleznete i přihlášku.

 

Těšíme se na setkání s Vámi,

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Cena: 400 Kč

Pro pedagogy registrované v síti MRKVIČKA: 350 Kč.