Druhý cyklus seminářů - úspory energie a uhlíková stopa podniku

CI2, o.p.s.
St, 29/08/2018 - 09:30 - 15:45

Vás zve na tematický seminář určený pro podnikatelské subjekty.

CÍL SEMINÁŘE: aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Program semináře:

9:15 - 9:30 Prezence účastníků

9:30 - 9:45 Zahájení semináře, přivítání - zástupce, CI2, o. p. s.

9:45 - 10:15 Klima, uhlíková stopa podniku a energie - zástupce, CI2, o. p. s.

10:15 - 10:30 Přestávka na kávu

10:30 - 11:00 Politika EU v oblasti energie, dotační programy - Vladimír Sochor, MPO

11:00 - 11:30 Lidský faktor v hospodaření s energií a úspor, trochu jiný pohled (příklady z praxe) - Arne Springorum, HE Consulting, s. r. o. 

11:30 - 12:00  Komunikace změny klimatu v médiích - svět, ČR, jak komunikovat téma - Daniel Tichý, Česká televize 

12:00 - 12:30 Přestávka na občerstvení

12:30 - 13:00 Multimodální udržitelná mobilita - Jiří Pohl, Siemens ČR

13:00 - 13:30 Stanovení uhlíkové stopy v podnikatelském prostředí - zástupce podniku

13:30 - 14.00  Udržittelná mobilita - Jaromír Marušinec, Asociace elektromobilového průmyslu

14:00 - 14:15 Ukončení semináře, volná diskuze

14:15 - 15:45 Komentovaná prohlídka "Otevřená zahrada" - Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství

Organizační zajištění: 

Občerstvení (pro registrované účastníky) je zajištěno. Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita semináře je omezená.

Registrace probíhá do 23. srpna 2018, prostřednictvím online formuláře.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Otevřená zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno-střed
Kontakt:
Vladimíra Khajlová, vladimira [dot] khajlovaatci2 [dot] co [dot] cz
Tel.: +420 605 905 152