Lípa republiky

Lípa republiky

Rok 2018 je ve znamení celonárodních oslav 100 let od vzniku Československa. Pojďte s námi zmapovat stávající lípy republiky a vysaďme společně nové jubilejní stromy, které ponesou poselství naší národní historie.

Zaregistrujte se na webu Lípy republiky a vytvářejte s námi jedinečnou databázi.

Lípy republiky nebo též lípy svobody, jsou dřeviny, které byly vysazeny na počest vzniku Československé republiky, ale i samostatné České republiky. Obecně jsou nazývány stromy republiky. Zároveň to jsou stromy, které připomínají naši národní svobodu či demokracii.

Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky, k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž k 50. výročí ČSR v roce 1968. Další stromy byly vysazeny zejména při kulatých výročích. Sázení bylo většinou spojeno s oslavami, které měly své čestné hosty, proslovy i verše. Mnohdy nechyběly školní děti.

Mimo projektu Lípy republiky se také se svou školou můžete zapojit do celosvětového projektu Sázení stromů pro mír, který každoročně připadá na Světový den míru - 21. září.

 

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost