Danube Art Master 2018

Global Water Partnership Central and Eastern Europe a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje

Soutěž společně organizována organizací the Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) a Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje (ICPDR) má pobídnout děti, aby se blíže podívaly na řeky ve svém okolí a uvědomily si, co pro ně znamená pojem životní prostředí.

Podmínky soutěže

Účastnit se mohou děti od 6 do 18 let (školy, kroužky, dětské oddíly apod.)  

Soutěžní kategorie: 

  1. Umělecké dílo 

Soutěžící vytváří „environmentální“ umělecké dílo z materiálů nalezených v okolí řeky (ideálně řeky z povodí Dunaje). Fotografie hotového díla se zašlou národnímu koordinátorovi. Minimální velikost digitálních fotografií je 150 dpi. Obrázky a malby nebudou do soutěže přijaty.

 

  1. Krátké video na téma "Buďme aktivní pro zdravější Dunaj!”.

Soutěžící v této kategorii musí vytvořit minutové video se silnou myšlenkou v intencích tématu soutěže. Videa mohou být natočená telefonem nebo kamerou, neměla by být delší než 1 minutu a nesmí jít o animace. Videa musí být zaslána národnímu koordinátorovi.

Termín soutěže:

Soutěžní příspěvky je nutné zaslat do 31.07.2018 

Příspěvky zasílejte na kontakt níže.

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Kontakt:
Veronika Matuszná (odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí), veronika [dot] matusznaatmzp [dot] cz
Tel.: +420 267 122 224