Jak učit žáky zážitkem

SEV DIVIZNA
Čt, 07/06/2018 - 08:30 - 17:00

Metoda zážitkové pedagogiky v průřezovém tématu EV.

Přijďte si zahrát několik „ekoher“, na kterých se seznámíte se základy metody zážitkové pedagogiky. Sami z vlastní zkušenosti asi dobře víte, že pokud prožijete silný zážitek, vzpomínka na něj se vám vybaví i po letech. Je to díky tomu, že jste v něm emočně zaangažováni a aktivně zapojeni. Jak ale práci se zážitkem dostat do výuky průřezového tématu environmentální výchova? Přijďte společně prožít a reflektovat, co je třeba brát na vědomí, aby hra rozvinula konkrétní kompetence přispívající k odpovědnému jednání vůči přírodě.

Seminář je akreditován.

Lektor: Ing. Tomáš Hawel, člen prázdninové školy Lipnice a metodik SEV SEVER

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
SEV DIVIZNA, Liberec a okolí
Cena: 350 Kč