Kulatý stůl k implementaci ČR 2030 v Hradci Králové

Udržitelný rozvoj
Čt, 26/10/2017 - 14:00 - 17:00

Odbor pro udržitelný rozvoj představí Strategický rámec Česká republika 2030 v Hradci Králové.

Program kulatého stolu:
- Úvod a stručné představení momentálního stavu rozpracovanosti dokumentu
- Prezentace Strategického rámce dle jednotlivých prioritních oblastí
- Diskuze nad konkrétními strategickými cíli rozdělená do tematických pracovních skupin dle klíčových oblastí strategického rámce
- Strategický rámec ČR 2030

Přihlásit se můžete zde: https://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/akce/kulaty-stul-implementace-strategickeho-ramce-cr-2030-hradec-kralove-171026

Účastníci budou mít možno dostatečně do hloubky diskutovat s tvůrci dokumentu a společně se zamýšlet nad obsahem opatření, která by měla přispět k naplnění vytyčených strategických cílů.

Strategický rámec Česká republika 2030 je dokument, který udává směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni. Vzhledem k propojení s těmito dokumenty ukazuje oblasti, které jsou z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky rozhodující.

Zkrácenou verzi Strategického rámce Česko 2030, spolu s dalšími podklady naleznete www.cr2030.cz

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Na setkání jsou zváni zástupci místní státní správy a samosprávy, nevládních organizací, univerzit a soukromého sektoru a aktivní občané.
Místo konání akce:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245,  Hradec Králové
obrázek