Dětské fórum aneb Desatero problémů města očima žáků a studentů základních a středních škol

SEVER Hradec Králové

Nabídka pro představitele obcí, jak aktivní formou setkání u kulatých stolů zapojit mladé lidi do řešení problémů obcí.

Co je cílem?
Zapojit mladé lidi do vytipování TOP problémů města, které jsou v jejich očích ty nejdůležitější a je třeba je řešit. Společné hledání nových řešení a projektů v jednotlivých oblastech života ve městě (kultura, sport, volný čas, životní prostředí, zdravotní služby …). Získáte zajímavý pohled mladé generace na jejich potřeby a fungování města s možností jejich dalšího aktivního zapojení. Výsledky fóra využijete pro potřeby strategického plánu i žádostí o dotace, které předpokládají veřejné projednání problémů komunity.

Kdo se účastní?
Vybraní zástupci 2. stupně základních škol a středních škol vašeho města, kteří se nebojí konstruktivně diskutovat, zajímají se o dění kolem, jsou schopni prezentovat i obhajovat své názory a budou na fóru zastupovat svou školu. Zástupci města (starosta města, zastupitelé i úředníci), hosté z dalších měst ČR, zástupci médií.
 
V programu:
Úvodní teamová aktivita na vzájemné seznámení žáků, vědomostní soutěž - skupinové rozhodování nad správností výroků o vašem městě, vytipování TOP problémů města, jejich prezentace a debata nad nimi, hlasování o TOP problémech, návrhy řešení.

Doba trvání: 3 - 4 hodiny

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Pro představitele obcí.
Místo konání akce:
Místo a termín konání dle domluvy s kontaktní osobou z pracovišť střediska SEVER, které se nachází blíž vašemu městu.
Cena:

Varianty pro stanovení ceny za realizaci akce:
Náklady na moderaci organizačně zajištěné akce činí 6 000 Kč, cena nezahrnuje cestovní výlohy lektorů .
Náklady na organizační zajištění a realizace akce činí 18 000 Kč, cena nezahrnuje cestovní výlohy lektorů.

Kontakt:
SEVER Hradec Králové, Tereza Hejtmánková, tereza [dot] hejtmankovaatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 739 203 209, +420 608 047 390
Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové
SEVER Litoměřice, Petr Panaš, petr [dot] panasatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838, +420 739 203 212
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice