Existenciálna ekovýchova

Živica
Čt, 15/03/2012 - Ne, 18/03/2012

Pozývame vás na jedinečný ročný zážitkový environmentálno-spirituálny kurz. Environmentálna kríza nie je žiadnou tragédiou. Je požehnaním, darom aj výzvou. Je tým, čo nás môže priviesť ku skutočnému naplneniu nášho ľudského bytia vo svete. Úlohou existenciálnej ekovýchovy nie je meniť svet. Naša radosť aj utrpenie sa odohráva vo vedomí a existujú len v ňom. Existenciálna ekovýchova pracuje s vedomím a mysľou ako zdrojom environmentálnych problémov.

Program kurzu
Na štyroch stretnutiach si prejdeme "kruhom života". Na každom zastavení si pripomenieme jeden z kľúčových archetypov a budeme ho hľadať v sebe a vo svojom živote a prepojení so svetom.

Archetyp Liečiteľa je postojom k vlastnému zdraviu (psychickému aj fyzickému) a k zdraviu okolitého prostredia. Cesta Bojovníka je cesta schopnosti viesť - seba aj iných. Cesta Vizionára zase cestou ako cez tvorivosť a schopnosť prinášať svoje sny a vízie motivovať seba aj iných. A cesta Učiteľa vyjadruje konštruktívnu komunikáciu a schopnosť vysvetľovať.

Počas 4 predĺžených víkendov si prejdeme rôznymi technikami - kreatívnymi, zážitkovou pedagogikou, systemickými konšteláciami, meditáciami...

Obsah kurzu je zameraný na vlastný sebarozvoj ako aj metodiku existenciálnej ekovýchovy.

Termíny
Štyri archetypy súvisia s témami, ktorým sa budeme venovať:

ZRODENIE 15.-18. marca 2012

DOSPIEVANIE 21. -24. júna 2012

DOSPELOSŤ 13. – 16. septembra 2012

STAROBA 22. – 25. novembra 2012

Je možné prihlásiť sa a absolvovať iba všetky štyri predĺžené víkendy, na ktorých je potrebné byť celý čas. Počet účastníkov je obmedzený.

Lektori
Zlata Šramová, PaedDr je psychoterapeutka a liečebná pedagogička, pracuje s minoritnými skupinami / traumy, seniori, práca s ľuďmi v kóme a ich rodinami, sprevádzanie zomierajúcich a ich blízkych/. Má individuálnu psychoterapeutickú prax, Venuje sa systemickej terapii, vedie semináre a kurzy. Jej koníčkom sú staré ľudové techniky, mýty, rozprávky a ich prepojenie v každodennom živote

Juraj Hipš je riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Vedie zážitkové kurzy zamerané na environmentálnu a globálnu výchovu. Je autorom koncepcie Existenciálnej ekovýchovy.

Prihláška
Vyplnené prihlášku spolu s motivačným listom zašlite najneskôr do 15. februára 2012 e-mailom. Vybraným účastníkom zašleme ďalšie informácie spolu s údajmi na zaplatenie poplatku za kurz.

Prihlasky naleznete na webu.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
kurz určený Kurz je určený lektorom a učiteľom environmentálnej výchovy, ktorí majú záujem o nové prístupy vo vzdelávaní. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o sebapoznávanie a vedia, že práve to vedie k väčšej citlivosti ku okoliu, prírode aj ľuďom.
Místo konání akce:
Vzdelávacie centrum Zaježová , Polomy 20, 962 63 Pliešovce (mapa)
Cena:

Cena za kurz je 444 EUR vrátane DPH. V cene je zahrnuté ubytovanie, kvalitná vegetariánska strava a program. Platbu je možné rozdeliť na 3 splátky.

Kontakt:
Andrea Tóthová, kurzyatzivica [dot] sk

+4210904 513 663