Úvodní seminář programu Ekoškola.

SEVER LTM
Pá, 02/12/2011 - 09:00 - 13:00

Seznámení s metodikou a tématy programu, využívání pracovních materiálů programu, proces a kritéria vedoucí k získání mezinárodního titulu Ekoškola, různé tipy a triky důležité pro úspěšnou realizaci programu.

Cílem semináře je, aby každý účastník na jeho závěru:
- uvedl základní rozdíl mezi Ekoškolou jako (dlouhodobým) programem a (krátkodobým) projektem
- vlastními slovy definoval hlavní cíl programu Ekoškola
- popsal postup 7 kroků Ekoškoly a vysvětlil, co se děje v rámci jednotlivých kroků na škole
- dal do souvislosti pravidla pro realizaci kroků a kritéria pro udělení titulu Ekoškola
- měl přehled o tom, jaké materiály a služby může pro realizaci programu používat
- rozlišoval roli žáků a sebe jako učitele v realizaci programu na škole
- navrhnul způsob prezentace programu na své škole

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Koordinátoři programu z nově zapojených škol, noví koordinátoři programu z již dříve zapojených škol, pedagogové se zájmem o program.
Místo konání akce:
klubovna ČSOP Litoměřice, I. patro, nad čajovnou Hóra, vchod ze dvora, Osvobození 839/19 , 412 01 Litoměřice (mapa)
Cena:

Seminář je zdarma

Kontakt:
SEVER LTM, Martin Vlček, martin [dot] vlcekatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice
Ke stažení: