Trvá ohrožení šumavských lesů?

Český nadační fond pro vydru a občanské sdružení Krasec
Po, 07/11/2011 - 08:30 - 15:30

Odborný seminář v rámci Jihočeských dní s Krascem.

Program semináře:
8:00 - 8:30 Prezence
8:30 - 8:45 Úvodní slovo a prezentace.
Ing. Karel Vlasák (Jihočeský kraj), Ing. Marie Brůčková (Český nadační fond pro vydru)
8:45 - 9:15 Dlouhodobý výzkum povodí šumavských jezer: Vzájemné vztahy v systému atmosféra-půda-les-voda.
prof. Ing. Jiří Kopáček, PhD. (Biologické centrum Akademie věd ČR, České Budějovice )
9:15 - 9:45 Čím jsou ohroženy Šumavské lesy?
Ing. Josef Vovesný (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR )
9:45 - 10:15 Horské lesy mírného pásma Evropy - poruchy v jejich vývoji a jejich obnova. prof. Ing. Josef Fanta, CSc. (Univerzita Wageningen, Nizozemí )
10:00 - 10:20 přestávka
10:20 - 10:40 Předpokládané změny struktury lesních porostů po rozpadu horní etáže. prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity, Praha)
10:40 - 11:10 Reakce ptačích společenstev šumavského horského lesa na větrné kůrovcové disturbance a na různé přístupy k řešení jejich následků.
RNDr. Jan Hora (Česká společnost ornitologická)
11:10 - 11:40 Zhodnocení efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému v NP Šumava v r. 2011 v kontextu minulých let. doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. (Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity, Praha)
11:40 - 12:30 oběd (možnost zakoupení v jídelně na Krajském úřadě)
12:30 - 13:00 Za jakých okolnosti je spontánní obnova v šumavských lesích lepší než lesnické
zásahy? prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice; Botanický ústav Akademie věd ČR, Třeboň)
13:00 - 13:25 Živý a mrtvý les – voda a kůrovec na Šumavě.
prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (Fakulta lesnická a dřevařská Mendelovy univerzity,
Brno)
13: 25 - 13:50 Změny povrchové teploty lesa v různém stupni rozkladu jako následek ztráty
vody a poklesu evapotranspirace.
doc. Ing. Jan Pokorný, CSc. (ENKI, o.p.s., Třeboň)
13: 50 - 14:00 přestávka
14:00 - 14:30 Kůrovec na Šumavě - problém společnosti, nikoliv přírody.
MVDr. Jaromir Bláha (Hnutí DUHA)
14:30 - 15:00 Jaká je podstata sporu o Národní park Šumava?
prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc. (Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity,
Brno - Ústav ochrany lesů a myslivosti)
15:00 - 15:30 Národní parky a jejich správný management z hlediska biologie ochrany
přírody.
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. ( Gzechglobe - Centrum výzkumu globální
změny AV ČR, Brno; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
15:30 Závěrečné slovo, zakončení semináře.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 3. listopadu 2011 nebo do naplnění kapacity sálu e-mailem nebo poštou.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Pro zástupce veřejné správy, odborníky, studenty a další zájemce.
Místo konání akce:
Krajský úřad Jihočeského kraje, 2. patro - č. 2.010, zasedací místnost Zastupitelstva Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2,  České Budějovice (mapa)
Cena:

Zdarma

Kontakt:
Český nadační fond pro vydru, mpacovskaatvydry [dot] org
Tel.: +420 775 364 625
P. O. BOX 53, Třeboň 379 01