Kurz environmentální výchovy Orbis Kaktus

Ekoodbor Junáka a TU Liberec
Pá, 05/08/2011 - Ne, 14/08/2011

Orbis Kaktus proběhne na Mariánskohorských boudách v Jizerských horách
* prožitkový kurz, nabitý inspirativními hrami a aktivitami
* prakticky podaná metodika environmentální výchovy
* životní prostředí a udržitelný rozvoj v centru pozornosti
* přátelský a otevřený tým, který upřednostňuje praxi před teorií
* krása a prostota prostředí

Kurz na jehož přípravě se podílí zaměstanci Technické university Liberec a  členové Junáka - svazu skautů a skautek ČR se uskuteční v ekologickém výcvikovém středisku Mariánskohorské boudy občanského sdružení Čmelák.

Kurz je určen nejširšímu okruhu zájemců - skautům, studentům pedagogických škol, lektorům středisek ekologické výchovy i komukoli dalšímu, koho svým obsahem osloví. Na své si přijde začátečník i zkušený matador.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Základní podmínkou účasti je dovršení 18 let.
Cena: 2700 Kč

Základní cena kurzu je letos 2 700 Kč, pro členy Junáka 1 900 Kč.
Kurzovné se platí ve dvou splátkách. První tvoří nevratnou zálohu (s účastníkem máme některé náklady i když nakonec na kurz nepřijede) a platí se po přijetí přihlášky, zbytek je vybírán po příjezdu na kurz.

Kontakt:
Josef Šedlbauer, josef [dot] sedlbauerattul [dot] cz