Železňák - Cidliňák

MPČR
Ne, 01/05/2011

3. ročník otevřeného mistrovství města Železnice v běhu silničním.
Tratě dětských kategorií vedou po fotbalovém hřišti a po parkových hliněných cestách, závod je zařazen do poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců). Na startu a v cíli jsou připraveny hry na námět "Žáby, čolci, ještěrky a hadi - naši kamarádi".

Datum: 1.5.2011
Místo konání: Železnice (okres Jičín)
Přihlášky: v den konání při prezenci
Prezence: od 9:00 na fotbalovém hřišti, konec 15 min před startem příslušné kategorie, pro silniční závod bude prezence v čase 13:15 – 13:45 přesunuta na náměstí
Ceny: první tři obdrží diplomy a drobné věcné ceny

Dětské kategorie:
Start a cíl na fotbalovém travnatém hřišti.
Kategorie, čas startu a délky tratí:
1. Batolata – děti narozené v roce 2010 10:00 25 m
2. Dvouletí – děti narozené v roce 2009 10:10 50 m
3. Tříletí a čtyřletí – děti narozené v r. 2008 a 2007 10:20 100 m
Vyhlášení vítězů kategorií 1. až 3. 10:30
4. Pětiletí a šestiletí – 2006 a 2005 11:00 150 m
Štafeta dítě (kat. 3. nebo 4.) + dospělý 11:05 50 nebo 80 + 350 m
5., 6. Kluci 2004 a 2003, Holky 2004 a 2003 11:10 300 m
7., 8. Kluci 2002 a 2001, Holky 2002 a 2001 11:20 430 m
Vyhlášení vítězů kategorií 4. až 8. 11:30
9., 10. Kluci starší 2000 a 1999, Holky starší 2000 a 1999 12:00 800 m
Lidový běh 12:05 800 m
11., 12. Dorostenci 1998 a 1997, Dorostenky 1998 a 1997 12:15 1 600 m
13., 14. Junioři 1996 až 1994, Juniorky 1996 až 1994 12:30, 3 200 m, 2 400 m
Vyhlášení vítězů kategorií 9. až 14. a lidového běhu 13:00

Kategorie dospělých:

Silniční běh na 10 km:
Start: 14:00
Start a cíl na Náměstí Svobody (prezence na fotbalovém hřišti, 13:15 – 13:45 na náměstí)
Trasa: povrch trati s převahou asfaltu, v menší míře dlažební kostky. Profil zvlněný. Trasa 10 km okruhu vede ze Železnice přes Doubravici, Cidlinu a Zámezí zpět do Železnice. Cestou se naskýtají krásné výhledy do krajiny Českého ráje a Jičínské kotliny.
Traťový rekord: Ondřej Kazda 38:39 (2010) a Blanka Paulů 41:33 (2010)
Vyhlášení: přibližně v 15:30
Kategorie: Muži: do 59 let, 60 a starší; Ženy: do 44, 45 a starší
Speciální ceny: nejvyšší hybnost – součin rychlosti a hmotnosti
skokan roku – nejlepší osobní zlepšení traťového času oproti loňsku
cena pořadatelů za zřetelehodný počin (běžecký, divácký aj.)

Pravidla:
Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nejsou organizátorem speciálně pojištěni a pořadatel nepřebírá za žádného účastníka ani jeho doprovod a diváky zodpovědnost za újmy na zdraví a majetku. Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a policie. Je zakázáno jakkoli si zkracovat trať závodu, používat nepovolené podpůrné prostředky a vůbec jinak šidit a podvádět. Neplnoletí startují se souhlasem rodičů. Silniční běh se uskuteční za plného provozu na málo frekventovaných silnicích.
Prosíme účastníky, aby parkovali na vyhrazených místech na náměstí nebo v ul. Raisova u parku.

Akce se koná v rámci projektu „OPAL“, který byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.
 

 

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Veřejnost
Místo konání akce:
MPČR, Prachov 37, 50601 Jičín (mapa)
Cena: 30 Kč

Startovné: 30 Kč dospělí, 20 Kč dětské kategorie, lidový běh a štafeta startovné dobrovolné

Kontakt:
MPČR, Martin Šandera, m [dot] sanderaatseznam [dot] cz
Tel.: +420 731 060 253
Prachov 37, 50601 Jičín