19. ročník kampaně Clean up the World - Ukliďme svět!

Český svaz ochránců přírody
Út, 01/03/2011 - So, 30/04/2011

Ukliďme svět! je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí.

Do této akce se můžete zapojit vylpněním webového formuláře na www.csop.cz/uklidmesvet, nebo vyplněním přihlášky a zasláním e-mailem nebo poštou.
Vaši akci podpoříme zasláním jutových pytlů a samolepek pro účastníky. Počty prosím vyplňte v přihlášce.
Přihlášku zasílejte min. 14 dní před akcí, za kratší dobu vám nezaručíme včasné odeslání pytlů a samolepek.
Generální partner kampaně je Nadační fond Veolia.

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Kontakt:
Český svaz ochránců přírody - Ústřední výkonná rada, Tereza Vláčilová, tereza [dot] vlacilovaatcsop [dot] cz
Tel.: +420 222 516 115
Michelská 5, 140 00  Praha 4