Děti potřebují přírodu

Petr Daniš
Daniš P.
Úspěch pro každého žáka, 2017

Petr Daniš, ředitel TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., vypráví o tom, proč je důležité, aby děti trávily čas v přírodě.