ZA PŘÍBĚHEM KRAJINY – NOVINKA

Lipka
Češková A., Kvasničková L.
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012

Příručka slouží jako příspěvek k naplnění průřezového tématu Environmentální výchova zejména pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a pro žáky středních škol. Napomáhá získat základní přehled o složkách krajiny a procesech, které v krajině probíhají, či pochopit souvislosti mezi zákonitými ději v přírodě a lidskou činností. Text je členěn do kapitol podle jednotlivých krajinotvorných prvků.

Cena: 120 Kč
Možnost objednání:
Lipka, Ingrid Boučková, ingrid [dot] bouckovaatlipka [dot] cz
Tel.: +420 545 228 567
Lipová 20, 60200 Brno
obrázek
Za příběhem krajiny