Jaké povinnosti má podnikový ekolog ve vztahu k ochraně ovzduší?

Základní povinností je omezovat a předcházet znečišťování ovzduší, snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Zároveň musí zajistit zařazení svých zdrojů emisí do kategorií a odevzdávat roční výkazy k nim.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Základní povinností je omezovat a předcházet znečišťování ovzduší, snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Zároveň musí zajistit zařazení svých zdrojů emisí do kategorií a odevzdávat roční výkazy k nim.