Jakou formou se občané mohou při rozhodování o změnách v jejich okolí účastnit?

Formy jsou různé a liší se podle typu rozhodovacího procesu. Základní formou účasti je účast kohokoliv bez omezení (v příslušných zákonech je zpravidla uvedeno, že zapojit se může „každý“) – tedy občana jednotlivce, skupiny občanů, jakéhokoliv typu organizace apod.. To se týká zejména podávání připomínek v rámci územního plánování (např. při projednávání návrhu územního plánu) a v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí. Váha těchto připomínek však není příliš velká a v tomto případě prakticky neexistují opravné prostředky v případě, že občan není spokojen s tím, jak bylo s jeho připomínkou naloženo. Další formou účasti v územním plánování je tzv. zástupce veřejnosti, tj. zmocněnec, kterého si zvolí určitý počet občanů, a který za tyto občany v rámci projednávání návrhu územního plánu (nebo jeho změny) podá námitky, které mají větší právní váhu než běžné připomínky (námitky mohou podávat také občané, jejichž majetek je navrhovaným územním plánem dotčen).
Ve správních řízeních se mohou občané účastnit pouze formou občanských sdružení (nejsou-li účastníkem z jiného titulu – např. z titulu dotčení jejich majetku), přičemž podmínky pro tuto účast upravují jednotlivé zákony (zejm. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). V případě řízení o vydání integrovaného povolení (povolení pro velké znečišťovatele) existuje i možnost účasti obecně prospěšných společností.
Specifickou formou jak mohou občané sdělit svůj názor je potom zorganizování petice nebo místního referenda. Petici organizuje petiční výbor. Místní referendum navrhuje přípravný výbor. Petiční i přípravný výbor si zřizují sami občané.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Formy jsou různé a liší se podle typu rozhodovacího procesu. Základní formou účasti je účast kohokoliv bez omezení (v příslušných zákonech je zpravidla uvedeno, že zapojit se může „každý“) – tedy občana jednotlivce, skupiny občanů, jakéhokoliv typu organizace apod.. To se týká zejména podávání připomínek v rámci územního plánování (např. při projednávání návrhu územního plánu) a v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí. Váha těchto připomínek však není příliš velká a v tomto případě prakticky neexistují opravné prostředky v případě, že občan není spokojen s tím, jak bylo s jeho připomínkou naloženo. Další formou účasti v územním plánování je tzv. zástupce veřejnosti, tj. zmocněnec, kterého si zvolí určitý počet občanů, a který za tyto občany v rámci projednávání návrhu územního plánu (nebo jeho změny) podá námitky, které mají větší právní váhu než běžné připomínky (námitky mohou podávat také občané, jejichž majetek je navrhovaným územním plánem dotčen).
Ve správních řízeních se mohou občané účastnit pouze formou občanských sdružení (nejsou-li účastníkem z jiného titulu – např. z titulu dotčení jejich majetku), přičemž podmínky pro tuto účast upravují jednotlivé zákony (zejm. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). V případě řízení o vydání integrovaného povolení (povolení pro velké znečišťovatele) existuje i možnost účasti obecně prospěšných společností.
Specifickou formou jak mohou občané sdělit svůj názor je potom zorganizování petice nebo místního referenda. Petici organizuje petiční výbor. Místní referendum navrhuje přípravný výbor. Petiční i přípravný výbor si zřizují sami občané.