Věda a nevládní organizace

Zelený kruh
Čada K., Ptáčková K., Stockelová T.
Zelený kruh, 2009

Zelený kruh připravil novou publikaci "Věda a nevládní organizace – zkušenosti, možnosti, inspirace". Publikace shrnuje výsledky mapování současné podoby této spolupráce v ČR, přináší stručnou analýzu stávajících vědních politik a řadu inspirativních příkladů z ČR a především ze zahraničí.
V tištěné podobě k dispozici v kanceláři Zeleného kruhu.

Možnost objednání:
Zelený kruh
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2