Udržitelný rozvoj

Univerzita Palackého v Olomouci
Nováček P.
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Tato publikace je pokusem o syntézu dlouhodobě udržitelného rozvoje, tedy o formulování a prosazování způsobu života, který by umožnil uspokojovat v rozumné míře potřeby všech lidí na světě (a to včetně budoucích generací), ale zároveň by byl šetrný k životnímu prostředí a nepřekračoval by únosnou kapacitu využívání ekosystémů.

Cena: 650 Kč
Možnost objednání:
Prodejna odborné literatury Univerzity Palackého v Olomouci, prodejna [dot] vupatupol [dot] cz
Tel.: +420 585 631 783
Ke stažení: