Obecné informace

Zde naleznete organizace, firmy a jednotlivce, kteří se zaregistrovali na tomto webu a působí celorepublikově. Konkrétní dotazy k fungování vybrané organizace směřujte přímo na danou organizaci

IURS - logo

IURS

Typ subjektu: 
organizace
Celé jméno subjektu: 
Institut pro udržitelný rozvoj sídel
Kontaktní osoba: Marková Blanka
Kontaktní adresa: 
Bulharská 1424/25
Ostrava - Poruba 708 00
Česká republika
Fakturační adresa: 
Bulharská 1424/25
Ostrava - Poruba
708 00
Telefon: 
+420 731 188 388
E-mail: 
markova [dot] blankaatgmail [dot] com
IČ: 
26543681
Základní informace: 

Nestátní nezisková organizace IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. byla založena v roce 2001. IURS se zabývá problematikou udržitelného rozvoje urbanizovaného území. 
Cílem IURS je:

  • poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje,

  • identifikovat a podporovat cesty vedoucí k dosažení integrovaného územního rozvoje,

  • iniciovat procesy vedoucí k vytvoření vhodných nástrojů udržitelného rozvoje území,

  • podporovat vytváření hlubšího oborového porozumění a expertízy,

  • poskytovat odborné know-how těm, kdo je potřebují,

  • zvýšit společenskou informovanost o podstatě problematiky udržitelného rozvoje.

V současnosti má IURS 30 členů, specialistů v řadě oborů souvisejících s rozvojem měst (urbánní rozvoj a urbánní regenerace, územní plánování, regenerace brownfields, architektura, ekologické aspekty urbánního rozvoje, právo, sociologie) se zkušenostmi s realizací mezinárodních projektů. IURS plní pomyslnou mezeru mezi akademickým sektorem a privátními poradenskými firmami, přičemž nabízí zkušenosti s advokacií nových přístupů v oblasti urbánní regenerace.

Nabídka služeb: 
Ekoporadenství
Kurzy a semináře
Metodická a konzultační pomoc pro organizace
Metodická a konzultační pomoc pro pedagogy
Osvětové akce pro odbornou veřejnost
Osvětové akce pro veřejnost
Stáže pro VŠ
Vzdělávací projekty a projektová výuka