Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Termín(y) vyhlašovatele: 
Pá, 08/01/2021 - 14:00
Výše částky: 
20.000-250.000 Kč
Charakteristika: 

Podpora projektů v oblasti EVVO (akce a aktivity)

• Podpora vzdělávacích akcí pro různé profesní, zájmové a sociální skupiny (děti, mládež i dospělé) zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu apod. • Podpora osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu apod. • Podpora rozšíření výuky formou jednodenních exkurzí s environmentální tematikou a vícedenních pobytových ekologických výukových programů, které nabízejí školám organizace se sídlem a působností v Královéhradeckém kraji • Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti • Podpora vytváření informačních a výukových materiálů s ekovýchovnou tematikou • Podpora interpretace přírodního dědictví, krajiny, životního prostředí (např. naučné stezky, questy, průvodce, expozice, interaktivní a informační prvky)

 
Podpora celoroční činnosti a rozvoje středisek ekologické výchovy
 
• Podpora celoroční činnosti středisek ekologické výchovy • Pořízení technického vybavení, materiálu a pomůcek investičního charakteru • Podpora aktivit zaměřených na zlepšení kvality služeb nabízených středisky ekologické výchovy (např. vzdělávání lektorů, evaluace a zkvalitňování výukových programů, pilotování nových výukových programů, certifikace poskytovatelů environmentální výchovy apod.) • Podpora aktivit zaměřených na zlepšení managementu středisek ekologické výchovy (projekty na zlepšení PR/propagace EVVO, vzdělávání a rozvoj v oblasti řízení apod.)  
Důležité podmínky a omezení: 

Projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Realizaceod 1.1. do 30.11.2022
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 80 % 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.